16 اردیبهشت

مستند واقعی پارکور در تهران با تمام زوایای ورزش پارکور آشنا شوید.

16 اردیبهشت

عبور از موانع در پارکور با این ویدیو جذاب از گروه پارکورسیتی

14 اردیبهشت

عبور از موانع در پارکور با این ویدیو جذاب از گروه پارکورسیتی متشکل از محمد…

25 شهریور

در این بخش ویدیو های جذاب و تماشایی مستند های چه هست پارکور را می…

25 شهریور

این ویدیو در شبکه ورزش سیما یکی از از کارهای نمایشی برای نمایش در ساخت…