قصد داریم در این مقاله به جهات مختلف آموزش پارکور بپردازیم و به صورت مفید و کامل روش یادگیری آن را آموزش دهیم. پارکور یک رشته ورزشی است؛ اما دارای فلسفه ای خاص است. می توان گفت که یک ورزش روزانه است و بیانگر شیوه ای خاص از سبک زندگی است.

پارکور یک لغت فرانسوی است که به معنی عبور از موانع در سریع ترین زمان است. در این نوع ورزش، فرد به توانایی های جسمی و ذهنی خود اتکا می کند. در واقع خبری از مسابقه و رده بندی ورزشکاران نیست. بلکه فرد برای افزایش توانایی های خود و نه برای اثبات برتری تمرین می کند.

برای یادگیری و آموزش پارکور باید قدم به قدم پیش رفت. پارکور شیوه ای حرکتی است که زندگی روزمره را به یک مسابقه و ورزش با مانع تبدیل می کند. ورزشکاران این حوزه ورزشی حرکات جالبی را به نمایش میگذارند که برای یادگیری آن لازم است تمرین های اصولی را انجام دهند.

برای یادگیری این سبک از ورزش، نیاز به تمرین حرکت های خیره کننده می باشد. ورزش های پایه نیز برای یادگیری این هنر لازم است. برای حرفه ای بودن در این ورزش نیاز به انجام تمرین های مداوم و سخت است.

حرکات پارکور تماشایی از محمد بی پروا
کارهای خیره کننده محمد بی پروا

سلام