آکادمی پارکور سیتی تحت هدایت محمد بی پروا (مختاری) در تهران تنها مرکزی است که به صورت تخصصی داخل فضای شهری به هنرجویان گرامی پارکور آموزش می دهد.

آموزش تخصصی مرحله به مرحله تکنیک ها ی جذاب و مهیج ورزش پارکور بدون هیچ گونه خطر و آسیب در پارکورسیتی ، از مبتدی تا حرفه ای، کودکان و بزرگسالان، همراه با فیلم برداری، با شهریه مناسب، و انجام تست رایگان در جلسه اول جهت ارزیابی آمادگی جسمانی و برنامه ریزی آموزشی تحت مربیگری محمد بی پروا در خدمت همشهریان گرامی هستیم.