جهت انجام کارهای نمایشی و تکنیک های پارکور در مراسم و جشن های شما درشهر تهران می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.